TGIRL可乐Vicky芽庄旅拍第三刊41P可乐Vicky推女神X-TGIRL

TGIRL可乐Vicky芽庄旅拍第三刊41P可乐Vicky推女神X-TGIRL

(贴脐法)巴豆四钱去油水碾粉二钱硫黄一钱共研匀成饼,先用新棉一片,包药布脐上,外用帛缚时许,自然泻下恶水,苦葶苈子一两五钱郁李仁一两五钱去皮防己七钱五分沈香一两五钱陈皮七钱五分去自琥珀五钱杏仁五钱去皮尖炒苏子五钱赤苓五钱泽泻五钱以上共为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,以麝香为衣,每服一钱,量儿大小与之,用滚白水下。 口臭、泻泄脾虚湿者,宜服连理汤;糜烂延及喉咽,日轻夜重者,服少阴甘桔汤;便秘者服凉膈散。

色黑根深,形如椒目,疼如锥刺,痛引腮脑,破流血水,急服蟾酥丸汗之。 由体虚之人,露卧风冷,浴后乘凉,寒湿侵袭,或房欲之后,盖覆单薄,寒邪乘虚入里,遂成斯疾。

溃后,内外治法俱按痈疽肿疡、溃疡门。 【方歌】鱼肚发如鱼肚形,青灵穴生心火凝,暴肿红活焮热痛,【注】此证生于臑之后垂肉处,属心经青灵穴,由火毒凝结而成。

痘当未出腰先痛,毒火亢极阴难胜,泻毒不使传肾经,加味归宗宜速用。故曰经络阻隔气血凝也。

京门穴又名肾募,在身侧腰中监骨下肋间。 阳证则十四日,而脓即熟者,阳性速也;阴证必待廿一日,而脓始成者,阴性迟也。

溃后脉长者,乃气之畅也,故曰气治,不待医药自能愈也<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】肿疡短脉元气虚,大加补剂如相宜,溃后脉短为虚甚,【注】肿疡脉短者,元气虚也,非大加补益之剂不可。痰饮吐者,由小儿饮水过多,以致停留胸膈,变而为痰,其候头目眩晕面青,呕吐涎水痰沫也,宜用香砂二陈汤,(二陈汤)方见□乳本方加藿香砂仁。

Leave a Reply