ssni为什么被称为神作

ssni为什么被称为神作

里和,误以寒药下之太早;表热未入于里,而寒下,利不止;及或表热里寒而自利者,急以四逆汤攻里,利止里和,急以解于表也。<目录>增添别本经验诸方\治痈疽发背治肠中未成脓,腹中疼痛不可忍者。

弱之虚冷,必兼微与迟也。表实无汗发黄者,宜麻黄连翘赤小豆汤汗之。

其间颇有得生者,后之学人其留意焉。柔汗、谓冷汗也。

 上为咀,每服四钱,酒煎温服。 又经验方法∶用杏仁不拘多少,去其皮尖,又以马蔺根一处同研细,先以葱煎汤洗之,然后再以此药敷之,或单以杏仁一味,去皮尖用之亦可。

一、宿痰失道,痈肿无脓者,可用此药点头。 又或发于阳,而误于药冷,阳变为阴,满背黑烂,四肉上用洪宝丹,把住中间,以此药敷之,一夜阳气回,黑者皆红,察其红活即住此药,却以冲和收功。

微者,大青龙汤主之。故阳健唱命而阴顺和之,阴顺和之则阴阳和平而同归善道,非以干阳特为热也。

Leave a Reply