T018温鈊怡粽欲写真套图64P温心怡尤果网

T018温鈊怡粽欲写真套图64P温心怡尤果网

妇人热入血室,加当归、红花。寒药热服,热药凉服,其中和之剂,温而服之。

黄龙汤治有患心下硬痛,下利纯清水,谵语发渴,身热。  此为阴经受邪,乃阳不足而阴有余也。

至于邪传少阴,则手足冷逆也。 得此汤反剧者,与小柴胡汤。

凡中病即止,不得多服,多则反加别病矣。无汗是刚,加麻黄、苍术。

今小腹满,则为有物而非气。其喉痹者,亦柴胡甘草桔梗川芎黄芩荆芥黄连防风羌活枳壳连翘射干白芷先加大黄利去一二次,后根据本方去大黄,加人参、当归调理。

误下太阳,利不止,脉促,有汗而喘,葛根麻黄黄芩汤;无汗而喘,麻黄杏仁甘草石膏汤。昏昏闭目者,阴自阖也。

Leave a Reply