VOL004沈梦瑶水手服学生装兔女郎装套图47P沈梦瑶顽味生活

VOL004沈梦瑶水手服学生装兔女郎装套图47P沈梦瑶顽味生活

总之,毋犯实实虚虚之禁。然自汗之症,又有表里之别,虚实之异。

 大抵胸?满者,以邪气初入里,未停留为实,气郁积而不行,致生满也,发散和解之斯可矣。 瘦小之人,气居于表,六脉常带浮洪。

风门在第二椎下傍。病从湿化者,发热目黄,胸满,丹疹,泄泻。

或未至久延伤及气液,乃湿郁?分,汗出不彻之故,当理气分之邪。刺入四分,灸五壮。

其恶风者,得居密室之中,帏帐之内,舒缓而无所畏也,或用扇,或当风,则淅淅然而恶,此为恶风也。自上下者,过于胃则不可治,自下上者,过于脾则不可治。

手少阳三焦,又足少阳胆。又云肺痈有脓而呕者。

Leave a Reply